Privacyverklaring WerkBewust

Beste bezoeker/relatie/klant,

Werkbewust heeft deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen in aanraking komen zeer serieus nemen. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring lees je hoe we omgaan met jouw gegevens en met je privacy. Als je vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met:
Miranda van Amersvoort
Tel: 06-44318801
Mailadres
www.werkbewust.nl
Aalsburg 1830
6602 VH Wijchen

Logo WerkBewust

WerkBewust kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van WerkBewust, omdat je deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website en/of het invullen van een (intake)formulier. WerkBewust kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Rekeningnummer
– Samenvattingen en rapportages die al dan niet naar jou verzonden worden voortvloeiende uit gesprekken met jou

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom hebben we deze gegevens?
WerkBewust verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
• contact omtrent de verleende diensten en/of geleverde goederen\
• verzenden van de nieuwsbrief (indien je je daarvoor hebt aangemeld)
• afhandelen van facturatie
• je op de hoogte houden van wijzigingen van diensten en producten
• om diensten te kunnen leveren op gebied van voorlichting, coaching, begeleiding, consultancy, onderzoeken, trainingen etc. met de bijbehorende samenvattingen en rapportages

​Hoe lang worden gegevens bewaard?
WerkBewust bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor gegevens worden verzameld;
• gegevens qua rapportage; max een jaar na het verlopen van de begeleiding/coaching
• gegevens voor facturatie: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
• reacties op artikelen op de website: zolang de website online is.
• referenties op de website: zolang de website online is.

Delen met anderen
WerkBewust verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden kunnen inzage hebben in (een deel) van jouw persoonsgegevens. Waar nodig is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van WerkBewust worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WerkBewust gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Miranda@werkbewust.nl. WerkBewust zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
WerkBewust neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via Miranda@werkbewust.nl
Je kunt ook telefonisch contact opnemen: Miranda van Amersvoort: 06-44318801.
​Verdere contactgegevens zijn terug te vinden op de pagina Contact.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dit dus regelmatig indien je hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacy beleid op deze pagina en de website.

Januari 2019

Om goed aan te sluiten bij de cliënt heb je de moed nodig om naar jezelf te kijken.