Cursus Van overmacht

naar veerkracht

Cursus Van overmacht

naar veerkracht

2-daagse cursus Van overmacht naar veerkracht

Hoe ga je als professional om met ontregeling als gevolg van COVID-19?

Hoe anders is je dagelijkse werk sinds wij (cliënten en professionals) opeens geconfronteerd werden met COVID-19. Op dit moment zitten we midden in een tweede crisis. Als de tweede golf met besmettingen voorbij is, wordt het een grote uitdaging om een volgende stap te zetten in de nieuwe werkelijkheid.

Tijdens deze 2-daagse cursus staan we stil bij wat er in het brein gebeurd bij stress en indrukwekkende gebeurtenissen. Tijdens de Covid-19 crisis heb je ongetwijfeld te maken gehad met heftige emoties. Denk aan angst, medelijden, boosheid en onmacht wat zorgde voor ongemak. Vanuit ongemak kan je onbewust in een bepaalde positie terecht komen. Tijdens deze cursus leer je om bewust te worden van je eigen handelen en welke invloed dat heeft op de ander, door met elkaar aan de slag te gaan met de dramadriehoek en hoe je die om kan zetten naar de groeidriehoek.
Het kan nog een grote uitdaging zijn om de volgende stap te zetten, misschien omdat je onbewust nog in de overlevingsstand staat van alles wat er gebeurd is in de afgelopen periode.

Om uit die overlevingsmodus te komen ga je tijdens deze 2-daagse cursus samen met Inge en Irene van Itoo-coaching kennis maken met EFT (Emotional Freedom Techniques). EFT is een zelfhulp en stressreductie techniek die eenvoudig toe te passen is. Dankzij EFT ben je in staat om actief bij te dragen aan je eigen bewustwordings- en ontwikkelingsproces. Na afloop van deze cursus kun je zelf met EFT aan de slag met de stressvolle situaties waarmee je in deze tijd geconfronteerd wordt.

i2 staat voor Inge en Irene, twee gedreven vrouwen die mensen ondersteunen in hun zoektocht naar meer bewustwording, inzicht en vrijheid. ‘Van lijden naar leiden’ is hun motto. Dit doen zij op een professionele, informele manier. Beiden zijn eerlijk en durven mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het (her)vinden van hun levensgeluk. Ze zijn enthousiast en betrokken en werken graag met de kracht van humor. Voor meer informatie over EFT: too-coaching.nl/eft.

Programma en inschrijving

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen:

  1. Inzicht op jouw persoonlijke situatie; wat gebeurd er in het brein bij abnormale gebeurtenissen, uitleg - en aan de slag met de dramadriehoek, uitleg - en aan de slag met EFT.
  2. Van overmacht naar veerkracht: van dramadriehoek naar groeidriehoek, verdere verdieping – en aan de slag met EFT.

Kosten

Kosten: € 495, - excl. 21% BTW, inclusief koffie/thee/lunch.

De cursus gaat starten met minimaal 6 deelnemers.

Flyer

Je staat steviger in je schoenen bij een volgende ingrijpende gebeurtenis!

HULPVERLENEN IS VAKWERK: HET GROOTSTE INSTRUMENT DAT JE INZET BEN JIJ ZELF!